Energi och miljötips

Boken Släck efter Dig!
Boken ”Släck efter dig” handlar till största delen om vad just Du kan göra för att spara energi – till vardags och när det är dags att investera i till exempel boende, hemmakomfort och hushållsapparater.
Den delades ut i oktober 2000 och 56% av hushållen valde att spara boken.

Rättningar till boken
På sid 14 står det:
Lågenergilampan,…,är 20 gånger effektivare-omkring 80% blir ljus.
Det ska stå:
Lågenergilampan,…,är 5 gånger effektivare-omkring 25% blir ljus.
Kommentar: däremot sparar man ungefär 80% energi vid byte från en glödlampa till en lågenergilampa som ger samma ljusmängd.

På sid 26 står det:
om du byter den gamla slösaktiga duschstrilen mot en ny vattensnål går det bara en tredjedel så mycket vatten.
Det ska stå:
om du byter den gamla slösaktiga duschstrilen mot en ny vattensnål så sparar du en tredjedel vatten.