Hem

släck efter dig i skolan företag & fastighet om sparkraft

Sparkraft – projektet som sparar kraft

Sparkraft är projektet med målet att spara kraft i betydelsen energi. Genom att spara energi kan vi bidra till en bättre miljö, men också spara pengar.

Privatperson, skola, företag, fastighetsägare

Projektet Sparkraft är ett brett projekt som riktar sig till alla i samhället, från privatpersoner som vill spara energi i hemmet, till stora företag, som vill bidra till en bättre miljö.

Privatperson

Du som är privatperson och vill spara energi och pengar i ditt eget hem, hittar tips och råd under kategorin “släck efter dig”. Här kan du ta del av energispartips och smarta råd. Du hittar svar på frågor och lösningar som andra har skickat in till oss.

– Släck efter dig – energitips för hemmet

Skola

För dig som vill diskutera energi och besparing i skolan, finns en egen avdelning här på siten. Här har elever delat med sig av tips och du kan också hitta ämnen att diskutera med elever i olika åldrar.

– I skolan – aktiviteter och information för skolan

Företag eller fastighetsägare

En kategori berör energi i större skala. Den här avdelningen riktar sig till företag och fastighetsägare. Här finns exempel på energisparande åtgärder från just företag och fastighetsägare. Du kan läsa om pågående projekt. Dessutom kan du ta del av energismarta tips i olika kategorier. Spara energi på ditt jobb!

– Företag och fastighetsägare – energisparande åtgärder på jobbet

Om projektet

Är du intresserad av projektet Sparkraft? Hela siten berör projektet, men du kan naturligtvis få extra konkret information om projektet på vår “om-oss-sida”.

– Sparkraft – projektet för effektivare energianvändning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *