Vanliga energisparfrågor i skolan

fråga i skolaSkillnad i energiförbrukning mellan I- och U-länder

Vi undrar vad det finns för större skillnader i energiförbrukning mellan I- och U-länder? Vi skulle uppskatta lite statistik om detta. Tack på förhand

Man kan titta på elförbrukning per capita, alltså ett lands totala elförbrukning delat med antalet invånare, kWh/capita. Sådan statistik finns på IEA:s hemsida (International Energy Agency) finns Key World Energy Statistics, här är adressen: http://www.iea.org/statist/keyworld/keystats.htm

Gå sedan till Flik Energy indicators och gå till andra omgången av “selected indicators for 1998” i det gröna fältet till vänster.

Gå sedan runt på andra ställen på IEA:s sajt. Där finns en hel del intressant.

Lycka till!

Vindkraft och kärnkraft

Hur många vindkraftverk behövs för att täcka upp Barsebäck?

Det beror på om man ser på den maximala effekten verken kan avge eller elproduktionen under ett år. Ett vindkraftverk kan vi ju tyvärr inte styra att producera el när vi önskar utan det är beroende av vinden. Trots allt kan man räkna med att det producerar el ca 70-90% av årets timmar, men inte alltid för full effekt.
Dessutom är det omöjligt att ge ett allmänt svar eftersom det finns en rad olika vindkraftverk med olika effekt, tornhöjd etc. och vindförhållandena varierar kraftigt mellan olika platser. Men ett räkneexempel kan kanske ge dig en uppfattning om vilken storleksordning det handlar om.

Eftersom bara en reaktor körs på Barsebäck numera får vi följande uppgifter för verket:
Effekt: 600 MW
Årlig elproduktion: ca 4000 GWh

Vindkraftverk finns som sagt i många storlekar. De flesta som uppförs idag är på mellan 600-1500 kW. Det största i Sverige är på 3000 kW. Men vi antar ett verk på 1500 kW på en höjd av 80 m för vår beräkning och antar också att det står på ett landområde med hyfsad vind.
Effekt: 1,5 MW
Årlig elproduktion: ca 4 GWh/år

För att täcka upp Barsebäck effektmässigt krävs det enligt vårt exempel 600/1,5 = 400 vindkraftverk. För att täcka upp energimässigt krävs det 4000/4= 1000 verk.

Hela Sveriges vindelproduktion var 1999 knappt en tiondel av Barsebäcks årliga elproduktion.

Frysar

Hur mycket energi drar en frys om man inte frostar av den?

Olika frysar drar olika mycket el redan från början. Hur mycket mer de drar om man inte frostar av dem beror bl a på hur tjockt islagret hinner bli och hur det är fördelat i frysen. Något generellt svar har jag alltså inte på din fråga.

Från Gram som bl a tillverkar frysar, har jag dock fått följande uppgift: ett jämt lager av is på 2 mm, höjer elförbrukningen med 10%.

Exemplet visar på en märkbar ökning av elbehovet redan vid ett relativt tunt lager is.

Sökord

Vad finns det för sökord? Exempel på sökord är: lågenergilampor, luftvärmepump, exergi mm mm. Observera dock att sökningen ger olika resultat beroende på vilken sökkategori man väljer!

– Andra frågor och svar runt energi