I skolan

I flera generationer har vi tagit fri tillgång till förhållandevis billig energi som en självklar rättighet. Det mesta talar för att den situationen inte kan bestå i framtiden. I stora delar av världen är energi redan i dag en bristvara. Detsamma kommer att gälla för oss om vi inte lär oss använda den på ett förnuftigare sätt.

skola

I skolan skaffar vi oss kunskaper om de lagar, naturvetenskapliga, ekonomiska, sociala och andra som bestämmer förutsättningarna för livet, individen och samhället. Men skolans och lärarens uppgift är också att lära eleverna att tänka självständigt och samtidigt vara ett föredöme. Goda vanor grundläggs tidigt!

Undervisa om energi

Här finns information för dig som vill undervisa runt energi. Tips och projekt, som andra lärare har delat med sig av.

– Elever i förskola och upp till årskurs 5

– Elever från årskurs 4 och upp till gymnasiet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *