Sparkraft

Sparkraft är ett energisparprojekt som har pågått i Sydsverige sedan 1999. Det senast tillkomna delprojektet kallar vi Energieffektiva byggnader.
Under 2003 och första halvåret 2004 har vi utbildat olika aktörer i byggsektorn inom området Energieffektiva byggnader. Vi har under projektets gång runt om i södra Sverige hållt Väckelsemöten, dvs intressanta och inspirerande lunchseminarier för alla företag och organisationer verksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. Där intresset har varit stort har vi genomför mötena ute hos enskilda företag och organisationer.

Men väckelsemötena har bara utgjort en del i projektet. Vi har också fördjupningskurser för de som vill lära sig mer, tex inom ett enskilt teknikområde.

Kampanjen är ett samarbetsprojekt mellan Energikontoren i Sydsverige, Lunds Tekniska Högskola och Chalmers Tekniska Högskola.