Om projektet

sparkraft loggaSparkraft är ett projekt som går ut på att dela erfarenheter runt effektiv energianvändning. Här finns information för dig som vill vara mer effektiv runt din energi i hemmet, men det finns också material för skola och energispartips för företagare och fastighetsägare.

Sparkraft är ett informationsprojekt som syftar till att sprida kunskap om energieffektivisering i Södra Sverige.

Vi arbetar bland annat med att informera om lyckade satsningar på effektivare energianvändning. Under de tre kategorierna nedan finner du goda exempel på genomförda och pågående projekt. Vi fyller på med fler projektbeskrivningar efterhand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *