Energispartips

Här hittar du energisparande tips och goda exempel på hur man kan spara energi i fastigheter och på företag.

Minska energianvändningen!

Energieffektiv drift

Genom att utnyttja energin mer effektivt, krävs inte lika mycket energi. Ta del av våra energieffektiva råd och spara energi i ditt företag eller din fastighet. Genom att välja energisnåla alternativ kan du dra ner energiåtgången under drift.

Flerbostadshus

I flerbostadshus finns många möjligheter att spara energi. Det kan röra sig om byte av värmekälla eller mer snålspolande toaletter och duschmunstycken. Många bäckar små blir tillslut en stor flod. Genom att spara energi på många ställen i ett flerbostadshus, kan du minska energiåtgången markant. Något som i slutändan leder till lägre driftskostnader.

Lokal och kontor

I lokaler och på kontor finns ofta mycket energi att spara. Genom smarta lösningar och energisnåla alternativ kan du dra ner energiåtgången i dina lokaler eller på kontoret.

Industrilokaler

Industrier kan kräva mycket energi. Samtidigt finns här ofta mycket energi att spara. Konsumenterna har blivit allt mer medvetna om miljö och en minskning av energiåtgången i produktion, kan ge en rejäl skjuts i marknadsföringen.