Företag och fastigheter

Vart tar energin vägen på just din arbetsplats? Inom industrin har man visserligen gjort mycket för att sänka energiförbrukningen hos maskiner och processer. Men det finns gott om arbetsplatser där det som brukar kallas servicefunktioner, till exempel uppvärmning och belysning, går att förbättra och effektivisera med stora energivinster som följd.

Vart tar energin vägen på företaget?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *